مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : با سلام، مهره ال یک ستون فقراتم شکسته و یکماه هست که با کمربند طبی در حال استراحت هستم در طول این یکماه چندبار نیاز جنسیم رو با همسرم بدون انجام هیچ گونه حرکتی و فشاری برطرف کردم در حال حاصر شنیدم این کارم بسیار اشتباه بوده آیا واقعا ممکنه مشکلی برایم پیش بیاره؟
پاسـخ : انشالله خیر1400-06-10
گونه


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک