مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام به تشخیص پزشک متخصص پاره گی گردن دارم بیست جلسه کاردرمانی کردم والان دردشدیدگردن دارم وکتف لطفا تشخیص شماچی هست
پاسـخ : از طريق سايت نوبت ويزيت آنلاین بگیرید تا بررسی دقیق شوید و در صورت لزوم نوبت ويزيت حضوری داده خواهد شد 1400-06-10
گردن


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک