مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : باسلام بنده دیسک چهاروپنجم بیرون زده دکتر میگه باید عمل بشه امامن نمیخوام عمل بازکنم میخوام ببینم دارویی یاورزشی هست که دیگه عمل نکنم
پاسـخ : باید معاینه شوید 1400-02-21
دیسک


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک