مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : با سلام اینجانب حدود یکسال می باشد که درد از ناحیه گردنو شانه دست چپ را دارم و پزشک های متعددی مراجعه کردم متاسفانه هر کدام از پزشک ها تشخیص خاص خود را اعلام میکند به دلیل اینکه دست ها صبح موقع بیدار شدن بی حس و سنگین و به حالت مور مور بوده یکی از پزشکان جراحی سندروم کارپال را انجام داد که خوشبختانه بهتر شده ولی همچنان در ناحیه شانه را دارم دلیل از انتخاب دکتر شکرچی زاده را بدلیل اینکه همکارانم با من در میان گذاشته اند که از علم و دانش فراوانی بهره می برن در خواست پیگیری و معالجه را دارم
پاسـخ : تشریف بیاورید برای معاینه1399-05-24
درد جراحی


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک