مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام. هزینه عمل لیزر برای دیسک کمر چقدر میشه.
پاسـخ : با منشی تماس بگیرید.1399-05-24
دیسک


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک