مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیری


نمایش سوال :سـوال : سلام پدرم جراحی بیرون زدگی دیسک با لیزر داشتند ولی بعد از یک ماه و نیم الان از پای چپ فلج شده اند و درد شدیدی دارند. چکار کنیم؟
پاسـخ : سلام کی و کجا جراحی بیرون زدگی دیسک با لیزر داشتند؟ اگر بیمار من بوده اند اسم و مشخصاتشون چیه؟1401-06-15
جراحی لیزری دیسک


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک