مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام پدرم جراحی بیرون زدگی دیسک با لیزر داشتند ولی بعد از یک ماه و نیم الان از پای چپ فلج شده اند و درد شدیدی دارند. چکار کنیم؟
پاسـخ : سلام کی و کجا عمل کردند؟ اگر بیمار من بوده اند اسم و مشخصاتشون چیه؟1399-04-06
جراحی دیسک درد


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک