مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام بنده درانتشاری دریاست وساق دارم حدودچندسال ام آرآی گرفتم گفت مشکلی نیست رادیولوژی گرفتم تشخیص لقی یکی ازمهره به علت نداشتن دواسخوان پشت مهره.آیادرمان بدون جراحی است.الان هم گرفتم ام آرای .نوشته نرمال
پاسـخ : باید معاینه شوید 1400-06-10
جراحی


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک