مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : باسلام من دو سال پیش ام ارای از ستون فقرات وکمر انجام دادم گفتند گرفتگی نخاع دارم.کمرم درد بیشتر هنگام فعالیت وراه رفتن دردمیگیرد وتا لگن وتوی پاها بصورت خواب رفتگی.میخواستم آقای دکتر نظر بدن که لیزر خوب است؟
پاسـخ : باید معاینه شوید.1400-02-25
نخاع درد لگن


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک