مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام آقای دکتر مادر من ۷۶سالشون هست و پاهایشان خواب میرود،۱۴فروردین برای معاینه امدیم مطب و شما فرمودین مهره ۳و۴ساییدگی داره و باید عمل کنند.سوالم این هست که آیا به صورت لیزر عمل میشوند و یا عمل باز؟
پاسـخ : سلام خير 1400-02-19
مادر خواب صورت


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک