مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام. بیمار من در ته ان هست و استراحت مطلق، ممنون میشم با توجه به مدارک پزشکی بیمارم بفرمایید از روش شما چند درصد احتمال بهبودی برای بیمار هست و یا راههای دیگه ای که بفرمایید تا بیمار را در صورت صلاحدید به اصفهان بیارم
پاسـخ : سلام آز طریق سایت نوبت ویزیت آنلاین بگیرید تا دقیق بررسی شود.1399-08-23
صورت


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک