مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام خانمی ۵۱ ساله هستم که از ده روز پیش دچار کمردرد شدید شدم ، ام آر آی انجام دادم که بیرون زدگی دیسک و تنگی کانال نخاعی گزارش شده، در ناحیه پاها احساس گزگز و بی حسی دارم، آیا لیزر پلاسما جواب میده؟
پاسـخ : سلام معاینه و رویت ام ار ای1399-05-24
دیسک


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک