مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام آقای ۳۰ ساله هستم با مشکل دیسک کمر درد شدید در ناحیه چپ که به پام نیز زده میشه آیا با لیزر قابل درمان است؟
پاسـخ : احتمالا بله باید معاینه شوید1399-04-06
دیسک درمان


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک