مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : با سلام. می خواستم بپرسم که عمل آقای دکتر با لیزر برای درمان تنگی کانال نخاعی هم هست یا خیر؟
پاسـخ : سلام اگر دیسک عامل تنگی کانال باشد بله والا عمل باز1399-03-22
درمان


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک