مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام: لطفا هزینه لیزر پلاسما برای دیسک کمری که دچار پاره گی و تنگی کانال شده چقدر است؟ آیا با بیمه تکمیلی قرارداد دارید؟
پاسـخ : سلام باشماره واتساپ تماس بگیرید1399-03-01
دیسک


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک