مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام، همیشه کمر درد داشتم ولی کم.یک ساله شدید شده واخیرا لگن وپای راستم درد شدید داره ،وپای راست مور مور میشه در حرکات وراه رفتن بسیار مشکل ودرد دارم.میخوام آقای دکتر شکرچی زاده منو ببینند ولی مطب جواب نمیده . وآیا با لیزر مشکلم حل میشه؟
پاسـخ : سلام از فردا مطب باز است1399-02-12
درد لگن


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک