مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام از پشت سر به من ضربه بدی وارد شد یک هفته پیش هل داده شده به دیوار و سرم درد می کنه و حتی کمرم موقع خواب هم در دارم و اوایل چشم درد داشتم حالا کم شده ولی درد سر هنوز بر می گردد لطفا راهنمایی ام کنید از اون موقع یک هفته گذشته
پاسـخ : سلام بنظر نمی رسد مشگل مهمی باشد.1399-02-03
درد خواب چشم


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک