عکس های مطب

آقای دکتر مهدی پژوهش استاد دانشگاه شهرکرد
آقای دکتر مهدی پژوهش استاد دانشگاه شهرکرد بعلت هرنی دیسکال در تاریخ دهم بهمن ماه سال نود و هفت با لیزر پلاسما درمان شدند.
آقای دکتر بهمن کرد تمینی
آقای دکتر بهمن کرد تمینی استاد دانشگاه زاهدان بعلت هرنی دیسکال در تاریخ بیستم دی ماه سال نود تحت عمل قرار گرفتند
دکتر الکس مهیار
دکتر الکس مهیار متخصص کایروپراکتیک از آمریکا حضور در مطب جهت انجام عمل نوکلئوتومی مورخ دی ماه نود وهفت
دکتر شکرچی زاده
دکتر شکرچی زاده
دکتر محمد شکرچی زاده استاد دانشگاه و معاون وزیر راه بعلت هرنی دیسکال با لیزر پلاسما عمل شد.
لوح تقدیر
لوح تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی
هدیه دانشگاه علوم پزشکی
هدیه دانشگاه علوم پزشکی به دکتر شکرچی زاده به پاس همراهی ، همکاری و مساعی ارزشمند ایشان در عرصه علم و دانش
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک