مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام ۵سال دیسک گردن دارم مهره ۵ و ۶ والان به تازگی دردم خیلی شدید شده طوری که صبح که از خواب بیدار میشم دست چپ کاملا بی حس می شود و سوزش شدید در کتف چپ دارم همچنین انتهای گردنم خیلی درد داره آیا از راه لیزر دارمان دارد ام ار ای جدید گرفتم براتون ارسال میکنم
پاسـخ : باید معاینه شوید1399-07-02
دیسک گردن خواب


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک