مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : با عرض سلام اقای دکتر یکسالی هست ب دیسک کمر مبتلاام و یک ماهی است ک درد بسیاری رو دارم متحمل میشم خاستم ام ار ای ام رو ببنید میشه عمل لیزر کنم؟خوب میشم؟
پاسـخ : سلام باید معاینه و بررسی تکمیلی انجام شود.1399-02-03
دیسک درد


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک