تغییرات در ام آر آی بعد از عمل با لیزر پلاسما

تغییرات در ام آر آی ایجاد شده بعد از عمل در فواصل زمانی متعدد

جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک